OUDERSCHAPSVERIFICATIE PAARD

ACHTERGROND

Daar de definitie van een Arabisch Volbloedpaard is gesteld dat beide ouderdieren geregistreerd moeten zijn in enig WAHO stamboek, betekent dat het ouderschap van ALLE Arabische Volbloedpaarden getest moet worden. Dit wordt gedaan via een DNA onderzoek. aan het van Haeringen Laboratorium te Wageningen. Alleen op WAHO ouderschap bewezen nakomelingen komen in aanmerking voor registratie in een WAHO stamboek, zo dus ook het AVS. 

De DNA informatie en het DNA materiaal is en blijft eigendom van het betreffende stamboek voor interne referentie en exportgegevens. Eigenaren mogen te allen tijde de DNA-kaart opvragen van paarden in hun eigendom, echter het voor het AVS bewaarde DNA-materiaal kan niet worden afgestaan. 

Ouderschapsverificatie is gebaseerd op de vergelijking van erfelijke informatie van nakomeling, moeder en vader. Van elk monster wordt een DNA-patroon in beeld gebracht. De erfelijke informatie van elk monster wordt opgeslagen in onze database, en kan als een barcode weergegeven worden. Een barcode is uniek voor een individu. Bij ouderschapsverificatie wordt de erfelijke informatie van een individu vergeleken met de opgegeven mogelijke ouderdieren. Voor een correcte afstamming moet alle erfelijke informatie, aanwezig in een nakomeling, als combinatie aanwezig zijn in Moeder en Vader. In normale situaties heeft de test voor ouderschap een betrouwbaarheid van tenminste 99,5 procent. Naast de afstammingsverificatie, kan een DNA-profiel worden gebruikt om de identiteit van een individu te controleren. De betrouwbaarheid van een dergelijke analyse is zeer groot, omdat alle genetische informatie in twee monsters identiek moet zijn.

LEEFTIJD

Ouderschapsverificatie kan met behulp van DNA op elk moment vastgesteld worden, ook direct na de geboorte. Een DNA-profiel verandert niet tijdens het leven. Voor ouderschapsverificatie en/of identiteitscontrole op basis van DNA kan in principe elk materiaal gebruikt worden dat een celkern bevat.

MONSTER MATERIAAL

Voor dit onderzoek worden normaal gesproken de haren gebruikt die zijn getrokken tijdens het bezoek van de paspoortconsulent ivm het nationale registratieproces. 

RESULTAAT

Het resultaat van een ouderschapsverificatie of identiteitscontrole beperkt zich tot een antwoord op de vraagstelling of het ingezonden dier een nakomeling kan zijn van de opgegeven ouders. In normale gevallen wordt een uitspraak gedaan op een groot aantal DNA-markers, waardoor een betrouwbaarheid van meer dan 99 procent behaald wordt wanneer beide ouders aanwezig zijn. Betrouwbaarheden verminderen bijvoorbeeld bij de afwezigheid van een ouder en reconstructies van ouderdieren. Hiernaast wordt de kwaliteit van een resultaat beïnvloed door de genetische variatie in de populatie. Hiernaast wordt de kwaliteit van een resultaat beïnvloed door de genetische variatie in de populatie.

VERERVING

Bij ouderschapsverificatie worden DNA-markers in beeld gebracht, waarbij een DNA-marker twee allelen heeft. Het ene allel is afkomstig van de vader, terwijl het andere allel afkomstig is van de moeder. Door voldoende allelen te visualiseren kan worden vastgesteld of in een nakomeling DNA-varianten (allelen) aanwezig zijn die niet bij de opgegeven ouders aangetroffen worden. Wanneer alle DNA-varianten bij een nakomeling aanwezig zijn, kan op basis van statistiek de betrouwbaarheid van een onderzoek bepaald worden.

Onze partners