AVS Deklicenties en -Dekboeken

 • Deklicenties voor AVS goedgekeurde dekhengsten kunnen het gehele jaar worden aangevraagd.
 • Pas na aanvraag én betaling van uw licentie zal de hengst vermeld zal worden op de hengstenpagina van de AVS website.  
  Het is mogelijk om op voorhand van een licentie afname de hengst te listen op de AVS denkhengstenpagina. Zie tarievenlijst voor de kosten.
 • U ontvangt een dekboek met tien bonnen van de lopende jaargang.
  Indien u meer dekbonnen nodig heeft worden deze kosteloos verstrekt.
 • Hengstenhouders zijn verplicht om voor iedere merrie een dekbon uit te schrijven, ongeacht of de merrie al dan niet drachtig wordt.  
  Indien er geen dekbon is uitgeschreven voor 31 december van het lopende dekseizoen, dan zal de hengstenhouder worden beboet voor een evenyuele nalevering van een dekbon conform de AVS tarievenlijst 
 • Controleer iedere dekbon zorgvuldig dat alles is ingevuld en ondertekend;
  NIET ONDERTEKENDE DEKBONNEN NIET BEHANDELING WORDEN GENOMEN !!!
 • Hengstenhouders met een AVS dekboek moeten zorg dragen dat de dekboeken ingeleverd en in het bezit van het AVS moeten zijn voor 31 december van het jaar dat u een dekboek heeft gekregen. 
  • De boeken kunnen in hun geheel opgestuurd worden naar het stamboekkantoor
  • Conform de AVS tarievenlijst staan er boetes op te laat ingeleverde of zoekgeraakte dekboeken, dus indien men kiest om deze over de post te versturen is het tijdig ontvangen daarvan uw risico. Het AVS beveelt aan om alle belangrijke post aangetekend the versturen.
  • Ook op het aanvragen van deklicenties en dekbonnen van voorgaande jaren staan boetes !

Onze partners